से ज्यादा (मुक्तक-गझल) – घनश्याम ठक्कर

से ज्यादा

मुक्तक-गझल

घनश्याम ठक्कर

 

Ghanshyam Thakkar

निकले (गझल) – घनश्याम ठक्कर

 

निकले

गझल

घनश्याम ठक्कर

 

 

हजारों ख्वाहिशें ऐसी (गझल) – मिर्ज़ा गालिब

हजारों ख्वाहिशें ऐसी

गझल

मिर्ज़ा गालिब

—————————

भारत प्रत्यागमन (गझल) – घनश्याम ठक्कर

भारत प्रत्यागमन

 

गझल

घनश्याम ठक्कर

 

लाज ओढूं (गीत) घनश्याम ठक्कर

लाज ओढूं

(गीत)

घनश्याम ठक्कर

याद आया (गझल) – घनश्याम ठक्कर

याद आया

गझल

घनश्याम ठक्कर

मरूध्यान ना बने (मुक्तक) – घनश्याम ठक्कर

मरूध्यान ना बने

 

 

मुक्तक

 

घनश्याम ठक्कर

नही! (गझल) – घनश्याम ठक्कर

 

नही!

गझल

घनश्याम ठक्कर

 

बाढका खतरा करदो (गझल) घनश्याम ठक्कर